Lasten ja nuorten fysioterapia
edellyttää vankkaa osaamista

Fysioterapian tavoitteena on tukea lapsen tai nuoren kehitystä ja näin mahdollistaa aktiivinen osallistuminen jokapäiväiseen elämään ja arjen toimintoihin. Huolehdimme siitä, että fysioterapiassa harjoiteltavat asiat siirtyvät arkeen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

NDT/Bobath -terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. Se tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä. Timo on kokenut NDT/Bobath -fysioterapeutti. 

Fysioterapia suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan kanssa

Huomioimme lapsen ja perheen elämäntilanteen ja voimavarat yksilöllisesti. Fysioterapia toteutetaan yhteistyössä asiakkaan, perheen, päiväkodin tai koulun ja muiden kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa. Fysioterapia voidaan toteuttaa toimipisteellämme Lahden keskustassa tai asiakkaan kotona, päiväkodissa, koulussa, hoitokodissa tai vaikka harrastuspaikalla.

bonnie-kittle--f7bKsvOgwU-unsplash

Vauvat

Fysioterapiaa tehdään vauvoille, joiden motorinen kehitys on viiveistä tai vauvalla esiintyy poikkeavan kehityksen merkkejä. Fysioterapiassa annamme tukea ja ohjausta lasta hoitavalle aikuiselle vauvan käsittelystä niin, että se tukee vauvan motorista kehitystä. Annamme ohjausta esimerkiksi nostoista, kantamisesta, vauvan hoivasta ja vuorovaikutustilanteissa toimimisesta.

ryan-fields-Xz7MMD5tZwA-unsplash

Lapset

Lapselle fysioterapian syynä voi olla esimerkiksi ongelmat tuki- ja liikuntaelimistössä, traumojen jälkitila, CP-vamma, kehitysviivästymä, neurologinen sairaus tai harvinaiset sairaudet. Lasten fysioterapiassa pyritään vaikuttamaan lapsen toiminta- ja liikkumiskykyyn ja autetaan lasta tekemään mahdollisimman monipuolisia liikemalleja. Tavoitteet kuntoutukselle laaditaan yhdessä perheen kenssa.

sophie-lavoie-WydfrZ74oKY-unsplash

Nuoret

Nuorten fysioterapian syynä voi olla esimerkiksi ongelmat tuki- ja liikuntaelimistössä, traumojen jälkitila, CP-vamma, kehitysviivästymä, neurologinen sairaus tai harvinaiset sairaudet. Tavoitteet kuntoutukselle laaditaan yhdessä nuoren ja perheen kenssa.

Kysymyksiä lasten ja nuorten fysioterapiasta

NDT/Bobath -terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa, joka kuntoutuksessa tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä.

NDT, Bobath -lähestymistavalla ratkaistaan havaittuja pulmia, sekä terapiatilanteissa että arjessa. NDT, Bobath -koulutetut fysioterapeutit työskentelevät yksilöiden kanssa, joilla on hankaluuksia liikkeen säätelyssä johtuen keskushermostovauriosta, tai muusta sen kaltaisesta tilasta. NDT, Bobath -terapeutti arvioi yksilön liikkumis-, toiminta- ja kommunikointitaitojen perusteella, mitä kunkin yksilön on mahdolista harjoituksen kautta saavuttaa.

NDT, Bobath -terapeutit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä yksilön, hänen perheensä ja lähiympäristönsä, mm. päiväkodin ja koulun henkilökunnan kanssa.

Lue lisää NDT-yhdistyksen verkkosivuilta.

NDT/Bobath perustuu nykyaikaisiin teorioihin ja syvälliseen asiantuntemukseen lapsen sensomotorisesta kehityksestä ja lihasjänteydestä, sekä siitä miten ne ovat yhteydessä havaintomotoriikan, somatosensoriikan, ja kognitiivisten taitojen kehittymiseen.

Voit aina olla myös suoraan yhteydessä meihin! Timo tuntee NDT/Bobath -menetelmän pitkällä kokemuksella ja osaa takuulla vastata kysymyksiisi.

Tervetuloa Kuntoutusasemalle!

Ota yhteyttä, ja keskustellaan lapsen tai nuoren fysioterapian aloituksesta.